ETUSIVU
AJANKOHTAISTA
ARTIKKELIT
AURINKOMERKIT
HUONEET
PLANEETAT
YHTEYDET
AURINKO
KUU
MERKURIUS
VENUS
MARS
JUPITER
SATURNUS
URANUS
NEPTUNUS
PLUTO

Jupiter

Käsittelen planeettojen merkityksiä kolmella eri tasolla:

1. perinteinen, kaikkein primäärisin ja primitiivisin astrologinen taso - PT

2. mitä se voisi ilmetä konkreettisella tasolla - KT

3. ja kolmanneksi syvin taso pyrkii tulkitsemaan yksilön perimmäiseen kehitykseen tähtäävien kehitysesteiden muotoja. Itsen lopullinen tiedostaminen. - SY

PT: Jupiteria on pidetty aina ’Suuren onnea tuojana’. Jupiter hyvä asema kartalla antaa viisautta ja jaloutta, mutta huonoissa asemissa ominaisuudet menevät äärimmäisyyksiin. Itseluottamus kääntyy uhkarohkeudeksi ja ylpeydeksi. Tekopyhyys ja oman aseman korostaminen ovat kielteisenä voimakkaan Jupiterin vitasuksia.

Myyttisinä hahmoina säilyneet tarinat Kreikan Zeuksesta sopivat hyvin Jupiterin innostuvaan, levottomaan ja liioittelevaan luonteeseen jolle mikään ei riittänyt. Zeus meni monesti äärimmäisyyksiin suostuttelussaan muuta tahtoonsa, hän saattoi luoda vääriä mielikuvia todellisuudesta tai antaa katteettomia lupauksia mutta poistui itse paikalta saatuaan tahtonsa lävitse. Zeus kuvasi hyvin Jupiterin syvintä olemusta valloitushalusta ja alati uudistuvista mahdollisuuksista ja jos näitä, ei ole, syntyy jonkinlainen räjähdys ja suuttumus.

Samankaltaisuus, kestävyys tahi sopeutuminen ei ole Jupiterin vahvuuksia. Jupiter luo visioita kuin nykyaikainen myyntitykki luoden markkinataivaan optiot ja omistamisen unelmat, siten sen vaikutuksesta voimme ”muuttaa” todellisuutta, kuten Zeus teki.

Elimenä maksa, on se kohta ihmisen kehossa joka säätelee tätä huomiokohteen aluetta. Esimerkiksi alkoholi ja rajut sokeriarvojen vaihtelut, vaikuttavat suuresti huomiokykymme laatuun. Maksan tärkeydestä Zeukselle on kuvaus taistelusta Prometheus (vrt. Uranukseen) kanssa, joka varusti jumalilta tulen* (vrt. Uranus) antaen sen ihmiskunnalle. Zeukselle tuli edusti, sivistyksen edellytyksenä suurta uhkaa. Niinpä hän varasti sen itselleen, kunnes Prometheus haki tulen takaisin ja antoi sen ihmiskunnalle. Zeuksen kerrotaan raivostuneen tästä, sillä seurauksella, että sitoi Prometheus kallioon johon kotka tuli raatelemaan hänen maksaansa, mutta maksa kasvoi aina yön aikana ennalleen.

Jupiter ja Saturnus eivät kosketa enää yksilöllisiä alueita vaan ovat laajemman sosiaalisen toiminnan alueita. Kreikan mytologiassa Zeus joka oli siis Kronos poika, pelkäsi isänsä tavoin, että hänen lapsensa syöksevät hänet vallasta. Tämän takia vielä tänäkin päivänä jotkut isät vähättelevät omia poikiaan.Positiivista esimerkkiä sitä vastoin edustaa Mooses.

KT: Jupiter antaa intuitiota, laajakatseisia visioita ja kokonaisuuden tajua.Jupiterin avulla lähdetään ‘merta edemmäs kalaan’ sillä jonkinlainen visio maailman valloituksesta on elinehto. Välittömien tarpeiden tyydyttäminen merkitsee Jupiteriin kohdalla henkistä vapautta ja lisääntyviä vaihtoehtoja. Jupiter on kiinnostunut koko maailmasta sen monista kulttuureista ja ilmiöistä. Jupiterin avulla hankitaan sosiaalista arvostusta, jonka on aina omakohtaisen tiedon ja kokemusten seurausta.

Perspektiiviä otetaan joko maantieteellisesti matkustamalla, henkisesti eri uskontojen ja filosofioiden kautta tai eri sosiaaliluokissa. Erakoituminen ei ole aina fyysistä vaan se voi kuvata myös henkistä välimatkaa. Kasvu, kehitys, vauhti ja innostuneisuus ovat myötäsyntyisiä ominaisuuksia. Pinnallisimmillaan Jupiter ilmenee yhteiskunnallisena kiipijänä, nousukasmaisuutena ja öykkärimäisyytenä, joka lupailee liikoja, tuhlaten omat ja toisten voimavarat ja resurssit.

Katso myös Jupiterin perinteinen taso.

SY: Jupiteri on gurun merkki parahimmillaan. Guru –sana tarkoittaa painoa tai painovoimaa ja tämä maahan tukevasti yhteydessä oleva tila on yksi tärkeimmistä tavoista, jolla pysymme tasapainossa keskellä myrskyisää olemassaoloamme.

Kun Äiti Kundaliini nousee (kts. Sahaja-jooga tekniikka) ja täyttää Voidin (vatsan alueella), meidän huomiomme pääsee pois hämmennyksen tilasta ja Mayasta (harhasta) ja nousee kohti korkeamman todellisuuden tietoisuutta. Tällä tavalla voimme itse ohjata omaa evoluutiotamme eikä meidän tarvitse turvautua ulkopuolisiin voimiin. Sahaja-jooga - meditaatiossa saamme kaikki vastaukset oman itsetutkiskelun kautta. Monissa tapauksissa avain löytyy siitä, että tunnistamme ulkoa päin tulevan ratkaisun ongelmaamme; koska me tulemme omiksi opettajiksemme, voimme erottaa oikean väärästä, totuuden valheesta. Kummatkin planeetat Jupiter ja Saturnus kuuluvat astrologisessa käsitteistössä sosiaalisiin planeettoihin. Jupiter symbolisoi todellisuutta erilaisten perspektiivien avulla, kuten tiedottamisen, dokumentaatioiden ja tosi-tv:n muodossa. Jupiter on myös edelleen Kalojen hierarkkinen planeetta ja se merkitsee sitä, että Kalojen hallitessa merta on Jupiter-tietoisuuden noustava tästä illuusioiden merestä pois. Jos sitä ei tehdä, Saturnuksemme jää lapsipuolen asemaan, mikä ilmenee siinä saavutammeko tasapainoista täyttymystä maallisessa elämässämme.

ETUSIVU
AJANKOHTAISTA
ARTIKKELIT
AURINKOMERKIT
HUONEET
PLANEETAT
YHTEYDET