ETUSIVU
AJANKOHTAISTA
ARTIKKELIT
AURINKOMERKIT
HUONEET
PLANEETAT
YHTEYDET
AURINKO
KUU
MERKURIUS
VENUS
MARS
JUPITER
SATURNUS
URANUS
NEPTUNUS
PLUTO

Mars

Käsittelen planeettojen merkityksiä kolmella eri tasolla:

1. perinteinen, kaikkein primäärisin ja primitiivisin astrologinen taso - PT

2. mitä se voisi ilmetä konkreettisella tasolla - KT

3. ja kolmanneksi syvin taso pyrkii tulkitsemaan yksilön perimmäiseen kehitykseen tähtäävien kehitysesteiden muotoja. Itsen lopullinen tiedostaminen. - SY

PT: Mars on sotilaan ja sotaisuuden, mutta myös metsästäjän planeetta. Mars hallitsee myös aseet, mutta Marsin syvemmän toiminnan kannalta bumerangi on ehkä mielenkiintoisin. Artemis ja Aries Kreikan mytologiasta siskona ja veljenä toteuttavat tätä alkukantaista energiaa. Vastaavat löytyy Intian mytologiasta Ganeshan ja Karttykeyan hahmoista.

KT: Suora toiminta kuvaa Marsin pelotonta ja rohkeaa energiaa parhaimmillaan. Välitön reaktio ja toiminta, kuten puhdas lapsenkaltainen spontaanisuus ovat Marsin rakentavaan energiaa. Vastaavasti taktikoitu tai taustaltaan epäpuhdas eli epätasapainoinen (traumatisoitunut) spontaanius on varsin tuhoavaa energian käyttöä, niinpä Marsin osalta näin erityyppisten toimintamotiivien vaikutuksesta aloitettu toiminta, projekti tai hanke voi olla lopputulokseltaan täysin päinvastainen. Marsin toiminnanlaatua kuvaa ehkä parhaiten riippumattomuus, tarvittaessa myös diplomatian ja sovittelun osalta, mikä voi ärsyttää muita.

Mikään toimintatapa tai energian suuntautuminen ei perustu vanhaa tai aiemmin ilmenneeseen. Kaikki alut, pilottihankkeet ja ensimmäiset kerrat kuuluvat Marsin aktiviteetteihin. Niinpä liike on tärkeämpää kuin päämäärät, siksi liike ja toiminta tapahtuvat aina - nyt ja heti – tässä hetkessä. Odottelu, viive ja suunnitelmallisuus puuttuvat, tai ne tuottavat turhautumista. Liike – tapahtuipa se sitten autoilun, reissujen ja matkustamisen, urheilun kautta, ammattina tai harrastusmielessä on ehdottoman tärkeää. Marsin sijoituksesta riippuen se voi korostaa myös ihmisen sisäistä liikettä, siten että mentaalinen aktiviteetti ja henkinen vireys korostuvat. Myös fyysinen kunto jaksamisen ja kestämisen osalta kuuluvat Marsin alueisiin. Tätä osoittavat lihaskunto ja veren rautapitoisuus, esimerkiksi punasolujen osalta.

SY: Mars on ensisijaiset, primäärit tarpeet jotka toteutetaan tarvittaessa ja heti. Taistelu ja henkiin jääminen, yksilön ja lajin eloonjäämiskamppailussa tapahtuu ensisijaisesti juuri Marsin avulla. Intialaista mytologiaa puhtaasti tulkitseva Sahaja Yoga – tekniikka tulkitsee Marsin edustaman Ganesha – jumaluuden ominaisuuksiin viattomuuden, puhtauden, siveyden ja viisauden.

Jos mikään ihmisen aloittamat hanke tai toiminta sotii näitä neljää perus periaatetta vastaan on hanke vaarassa sortua, muuttua mahdottomaksi toteuttaa tai suunnitelma jää epätäydelliseksi kuin Pisan kalteva torni. Kun Mars symbolisoi energiaa, toiminnan aloituksen motiivit ja vieläpä niiden taustat vaikuttavat ratkaisevasti siihen kuinka alkava liike toteutuu, ja mitä siitä seuraa.

ETUSIVU
AJANKOHTAISTA
ARTIKKELIT
AURINKOMERKIT
HUONEET
PLANEETAT
YHTEYDET