ETUSIVU
AJANKOHTAISTA
ARTIKKELIT
AURINKOMERKIT
HUONEET
PLANEETAT
YHTEYDET
AURINKO
KUU
MERKURIUS
VENUS
MARS
JUPITER
SATURNUS
URANUS
NEPTUNUS
PLUTO

Venus

Käsittelen planeettojen merkityksiä kolmella eri tasolla:

1. perinteinen, kaikkein primäärisin ja primitiivisin astrologinen taso - PT

2. mitä se voisi ilmetä konkreettisella tasolla - KT

3. ja kolmanneksi syvin taso pyrkii tulkitsemaan yksilön perimmäiseen kehitykseen tähtäävien kehitysesteiden muotoja. Itsen lopullinen tiedostaminen. - SY

PT: Venus on naisellisuuden, rakkauden, mieltymysten ja aistinautintojen planeetta. Se kertoo ihmissuhteista, ystävyydestä ja kumppanuudesta. Materiaaliset arvot kuuluvat sen piiriin. ”Maksullinen nainen” – käsite, Itsen myyminen ja hinnoittelu – kaikissa sen rumuuden ja epäkunnioittavuuden aspekteissa.

KT: Venus kuvaa Itsearvostusta, niitä arvoja ja asenteita yleensä jotka ilmenevät makuasioina, kauneuskäsitteinä, elämäntyylinä ja erilaisina viihteen muotoina. Venus on ystävyyden, ihmissuhteiden ja rakkaussuhteiden ilmentäjä. Venus kertoo jotakin harrastuksista, sosiaalisesta elämästä ja seurustelun tasosta. Ehdollinen rakkaus ja/ tai pyyteetön rakkaus. Venus on aistillisuuden, ja aistillisen rakkauden planeetta. Pyyteettömän kauneuden kokeminen on jalostuneinta Venusta, toisin kuin ehdollistuneet kauneuskäsitteet. Venus jakaa arvot ja kauneuskäsitteet maallisiin ja henkisiin arvoihin.

SY: Äitiyden ja naiseuden kunnioitus ja puhtaus kuuluvat Venusen alikemistisiin aineisiin. Nämä tekijät auttavat elämän ensisijaiseen kunnioittamiseen; rakkauden, ilon ja kauneuden pyhässä kolminaisuudessa. Materiaalisen (Härkä) elämän ja henkisen (Vaaka) elämän arvot rakentuvat täällä. Äiti on ensisijainen elämänantaja – antaessaan pyyteettömästi kehonsa uuden elämän käyttöön. Puhtaan Hengen eli Pyhä Henki ilmentymä manifestoituu, ilmenee tämän kautta. Parhaimmillaan se näkyy Itsekunnioituksen, Itsen rakastamisena ja arvostamisena jotka ovat Venuksen puhtainta heijastumaa meissä.

ETUSIVU
AJANKOHTAISTA
ARTIKKELIT
AURINKOMERKIT
HUONEET
PLANEETAT
YHTEYDET