ETUSIVU
AJANKOHTAISTA
ARTIKKELIT
AURINKOMERKIT
HUONEET
PLANEETAT
YHTEYDET
AURINKO
KUU
MERKURIUS
VENUS
MARS
JUPITER
SATURNUS
URANUS
NEPTUNUS
PLUTO

Neptunus

Käsittelen planeettojen merkityksiä kolmella eri tasolla:

1. perinteinen, kaikkein primäärisin ja primitiivisin astrologinen taso - PT

2. mitä se voisi ilmetä konkreettisella tasolla - KT

3. ja kolmanneksi syvin taso pyrkii tulkitsemaan yksilön perimmäiseen kehitykseen tähtäävien kehitysesteiden muotoja. Itsen lopullinen tiedostaminen. - SY

PT: Perinteisellä tasolla Neptunus kuvaa unia, sielullisia taipumuksia ja yliaistilliset kyvyt, kuten selvänäköisyys tai kaoottisuutta. Hypnotisoiva vaikutus. Illuusioita. Autuutta.

KT: Neptunus kuvaa yksiselitteisesti sekä sisäistä että ulkoista näkemistä, sokeutta ja illuusioita. Käytännön tasolla se kuvaa luovuutta, ihanteita, idealistisuutta, mutta myös sekaannuksia, alkoholismia, huumeita ja huumaantumista. Hulluus, sekavuus ja hurahtaneisuus kuuluvat Neptunuksen sfääreihin. Neptunuksen vaikutuksesta olemme uhrautuvia, hyväksikäytettyjä tai jopa petettyjä. Sadut, myytit, mytologia ja legendat kuuluvat sen alueisiin. Taiteen eri muodot, muoti, visiot ja aavistukset syntyvät maailmastamme ja yhteisestä kollektiivisesta alitajunnasta. Neptunus edustaa myös uskontoja, uskomuksia ja henkistä perintöä, kuten kaukaisempia sukulaisia ja sitä kautta koko ihmiskuntaa. Kollektiivinen muisti. Marttyyri kuolemat. Hypnotisoituva. Neptunuksen näkökyky voi olla magneettinen ja houkutteleva, kuten meedioilla mutta takuita sen todenperäisyydestä ei koskaan saada.

Neptunuksen positiivia vaikutuksia on myötätunto kaikkea elollista kohtaan, ja kyky luopua väärästä tekijyydestä – minuutta. Toisin sanoen Neptunuksen positiivinen vaikutus mahdollistaa egostamme luopumisen.

SY: Neptunus kätkee sisäänsä yksilön ja koko ihmiskunnan sielunvaiheet. Kaikki tunneplaneetat, kuten Kuu ja Pluto, niin myös Neptunus säätelevät muistia. Neptunuksen muisti yltää pidemmälle kuin Kuun tämän elämänvaiheiden muisti, siksi se kykenee myös vääristämään todellisuutta.

Mieli, yhdessä kuvittelukykymme kanssa luo todellisuutemme. Sen todellisuuden, josta niin usein puhutaan unena. Luomme yksilöllisen ja kollektiivisen todellisuuden siis muistimme arkistomateriaalin pohjalta.
Neptunuksen puhtaat energiat selkeyttävät ymmärrystämme ajan ja mittasuhteisen suhteellisuuden ulkopuolella. Aavistukset, enteet ja hyvä kyky vainuta tulevat trendisuuntaukset ovat yleensä kollektiivisen mielen lukemista esimerkiksi muodin maailmassa. Aivan samoin meedion selvänäköisyys perustuu samantyyppiseen kollektiivisen mielen ja yksilöllisten mielien ja sielujen lukemiseen.

Kehittynyt meedio kykenee jopa kuolleiden ihmisten sieluntilojen tulkitsemiseen. Sen tähden entisten elämien näkeminen esimerkiksi hypnoosin avulla on arveluttavaa. Unet, puolivalveilla tai muutoin suggestoituneessa tilassa saadut välähdykset edellistä elämistä voivat olla sekoittuneita läsnä olevien tai muulla tavoin henkilölle tärkeiden ihmisten alitajunnan kanssa. Menneisyytemme sekoittuu monien jo kuolleiden henkilöiden kohtaloiden kanssa ja siksi kaikenlaiset häiriötekijät ”katsoessamme menneisyyteemme” altistuu monenlaisille energiavirroille ja häiriöille. Niin kauan kun emme tunne sielun koostumusta ja sen eri olomuotoja esimerkiksi kuoleman jälkeen on vähintäänkin epävarmaa uskoa visoihin edellistä elämistä, varsinkin toisen henkilön tulkitessa niitä sinulle.

Yksinkertainen testi; sisäisen näkökykymme erilaisuuden paljastaa jo saman elokuvan katselu, kuinka erilaiset ovatkaan käsityksemme ja ymmärryksemme juuri näkemämme elokuvan.

ETUSIVU
AJANKOHTAISTA
ARTIKKELIT
AURINKOMERKIT
HUONEET
PLANEETAT
YHTEYDET